Regulamin Ligi Klubu Astra

I. Informacje ogólne

1.    Podstawą udziału w rozgrywkach jest deklaracja gracza u Organizatora do dnia 12 września.

2.    Opłaty:

a) wpisowe 150 zł (opłata jednorazowa wnoszona przed przystąpieniem do rozgrywek;
b) pozostałe opłaty zgodne z cennikiem klubowym
c) bonus: zawodnicy, którzy rozgrali wszystkie mecze w swojej grupie, otrzymują w formie bonusu jeden mecz bez opłat w kolejnej turze lub po zakończeniu IV tury – w rozgrywkach challengowych

3. Okres trwania rozgrywek: od 23 września 2023 do 28 kwietnia 2024..

4.    Rozgrywki ligowe są prowadzone w turach.

Mężczyźni

TuraCzas trwania rundy
I23.09.2023 – 5.11.2023
II6.11.2023 – 3.01.2024
III4.01.2024 – 3.03.2024
IV6.03.2024 – 28.04.2024

Kobiety

TuraCzas trwania rundy
I23.09.2023 – 3.01.2024
II4.01.2024 – 28.04.2024

5.    Wszystkie mecze muszą być rozgrywane na obiekcie klubu Astra Książenice.

6.    Mecze mogą być rozgrywane:

·     w konkretnych terminach zaproponowanych przez Klub tzw. termin klubowy.

·     w terminach indywidualnie uzgodnionych przez graczy.

7.    Mecze powinny być rozgrywane minimum 3 piłkami. W terminach klubowych piłki będą dostarczone przez Organizatora. W terminach indywidualnych gracze grają własnymi piłkami.

8.    Nagrody: dyplomy, puchary

9.    Ostateczna decyzja dotycząca interpretacji zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

II. Formuła rozgrywek

1. Wszyscy gracze są podzieleni na grupy (ligi), zgodnie z prezentowanym przez nich poziomem gry. W uzasadnionych przypadkach przed rozpoczęciem rozgrywek organizator ma prawo do dokonania korekt w składzie lig (przyznanie tzw. dzikiej karty).

2. Rezygnacja z udziału w rozgrywkach jest możliwa w każdym momencie. W takiej sytuacji organizator, każdorazowo po zakończeniu odpowiedniej tury, dokonuje korekt (przesunięć) w składzie lig.

3. W przypadku zgłoszenia się nowych graczy po rozpoczęciu rozgrywek, mogą być oni dopuszczeni do gry przez organizatora jedynie w przypadku wolnych miejsc. Rozpoczynają oni grę od ostatniej ligi. W uzasadnionych przypadkach organizator może przyznać tzw. dziką kartę do wyższej ligi.

4. Rozgrywki w ramach grup (lig) toczą się wg formuły każdy z każdym. Wszystkie mecze muszą być rozegrane w ramach konkretnej tury rozgrywek.

5. Formuła gry:

· Top liga: do dwóch wygranych setów, decydujący set tiebreak do 10 pkt.

· Pozostałe ligi: jeden set z tiebreakiem przy stanie 6/6

6. Zawodnik otrzymuje walkower (wynik zapisywany jest jako 6/0), w przypadku kiedy przeciwnik nie stawił się do gry lub odwołał swój udział w dniu, w którym mecz był wyznaczony. Zawodnik, który oddał mecz walkowerem ponosi całkowity koszt jego rozegrania.

7. W sytuacji kiedy jeden z zawodników nie może dokończyć meczu, dla potrzeb klasyfikacji grupowej, jego wynik zapisywany jest jak zakończony set na korzyść przeciwnika.

8. O kolejności zawodników w grupie decyduje liczba zdobytych punktów. Za każdy wygrany mecz zawodnik otrzymuje 3 punkty. Dodatkowo każdy z zawodników otrzymuje 1 punkt bonusowy za rozegranie meczu. W sytuacji kiedy zawodnik po rozegraniu minimum jednego meczu,
wycofuje się z rozgrywek w danej turze w trakcie jej trwania, pozostali uczestnicy grupy
otrzymują 1 punkt bonusowy.

9. Zasada ustalania kolejności zawodników w grupie:

a) w przypadku, gdy dwóch zawodników ma taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach), następnie wynik ich bezpośredniego pojedynku

b) w przypadku, gdy trzech lub więcej zawodników ma taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje:

i. większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach)

ii. wyższa pozycja w rankingu klubowym.

c) w sytuacji kiedy zawodnik rozegrał mniej niz dwa mecze Organizator może uwzględnienić inne kryteria np. zajmowana pozycja na klubowej liście klasyfikacyjnej lub liczba rozegranych meczów w danej turze.

10. Zasada awansu i spadku:

· gracze, którzy zajęli miejsca 1-2 w swojej lidze awansują do wyższej ligi w kolejnej turze rozgrywek (nie dotyczy graczy z Top Ligi),

· gracze, którzy zajęli dwa ostatnie miejsca w swojej lidze spadają do niższej ligi w kolejnej turze rozgrywek (nie dotyczy graczy z ostatniej ligi)